Anmälan om försäljning av tobak

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du för avsikt att börja sälja tobak? Då måste du anmäla det till verksamhetsområde Myndighet innan verksamheten påbörjas. Det gör du enklast via vår e-tjänst.
Kontakta Lycksele kommuns kundtjänst om du föredrar att använda en blankett: 0950-166 000

Anmälan om kostar 1 500 kronor och kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift på 1 000 kronor (från andra verksamhetsåret).
Mer om våra avgifter kan du läsa på Lycksele kommuns webbplats.

Tillsynsbesöken görs varje år och då gör vi tillsammans med er en genomgång av gällande villkor. Lycksele kommun kan genomföra kontrollköp som en del av tillsynsuppdraget.

Villkor för försäljning av tobak

  • Tobak får inte säljas till ungdomar under 18 år och den som lämnar ut tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder.
  • Tobaksförsäljare är skyldiga att informera om åldersgräns i form av åldersdekaler.
  • Den som bedriver detaljhandel med tobak är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt och skriftligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.  
    En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas in i samband med anmälan.

Åldersdekaler

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du åldersdekaler för utskrift eller beställning: Åldersdekaler

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Egenkontrollprogram
  • Bolagets registreringsbevis

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa