Förteckning över huvudmannens skulder och tillgångar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som ställföreträdare lämna förteckning över huvudmannens skulder och tillgångar.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00
www.lycksele.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnd i södra Lappland
overformyndarnamnd@lycksele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa