Ansökan om överförmyndarnämndens medgivande till ställföreträdarens åtgärd eller rättshandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens medgivande till ställföreträdarens åtgärd eller rättshandling.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00
www.lycksele.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnd i södra Lappland
overformyndarnamnd@lycksele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa