Ansökan/anmälan om verksamhet inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Ansökan/anmälan om verksamhet inom vattenskyddsområde. Om din verksamhet/åtgärd kräver tillstånd eller anmälan enligt gällande dricksvattenföreskrifter behöver du skicka in en ansökan/anmälan i god tid innan aktiviteten påbörjas.

Exempel på en sådan åtgärd kan vara:

  • Anläggande av energianläggning (jordvärme, sjövärme).
  • Schaktningsarbeten.
  • Uppställning av fordon.
  • Upplag av skogsprodukter.
  • Hantering av petroleumprodukter.
  • Hantering av kemiska produkter.

Till ansökan/anmälan ska beskrivning av vilka försiktighetsmått som kommer vitas för att säkerställa att syftet med skyddsföreskrifterna upprätthålls.

Avgift

Vid handläggning av den här typen av ärenden tas timavgift ut. Aktuella timavgifter hittar du här: Avgifter och taxor

Ansökan/anmälan

Blanketten skickas digitalt till: myndighetsenheten@lycksele.se
Den kan även sickas till adressen:
Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Mer information

Verksamhet inom vattenskyddsområde kan du läsa mer om på Lycksele kommuns hemsida: Vattenskyddsområde

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift