Anmälan till Kulturstipendium

LÄS MER

Arbetsstipendium

Syftet med arbetsstipendium är att bidra till kostnader för ett planerat och tidsbegränsat utvecklingsarbete inom konst, foto, dans, film/media, litteratur, musik, slöjd/hantverk, teater och kulturarv/bevarande eller annat kulturellt område.

Vem kan söka stipendiet?
Sökande ska vara född, bosatt eller ha annan anknytning till Lycksele kommun och ha en dokumenterad erfarenhet inom sitt område. Sökanden ska bedömas vara en lovande förmåga (oavsett ålder) inom sin konstform. 

Arbetsstipendium: 5 000kr

Kulturstipendium

Syftet med kulturstipendium är att uppmuntra kulturella insatser av betydelse för Lycksele kommun, inom konst, foto, dans, film/media, litteratur, musik, slöjd/hantverk, teater och kulturarv/bevarande eller annat kulturellt område. 

Vem kan söka stipendiet?
Enskild person, grupp, förening eller organisation verksam inom Lycksele kommun. Det går också att nominera en stipendiat

Kulturstipendium: 5000kr. 

Ungdomskulturstipendium

Syftet med ungdomskulturstipendium är att uppmuntra kulturella insatser av betydelse för Lycksele kommun, inom konst, foto, dans, film/media, litteratur, musik, slöjd/hantverk, teater och kulturarv/bevarande eller annat kulturellt område. 

Vem kan söka stipendiet?
Enskild person 13-25 år, grupp, förening eller organisation verksam inom Lycksele kommun och där deltagarna är ungdomar 13-25 år. Det går också att nominera en stipendiat.

Ungdomskulturstipendium: 5 000kr 

Övrig information

Beslut om Kulturstipendium och Övriga stipendier (ej verksamma inom idrottsrörelsen) fattas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Den sökande/nominerade ska vara född, bosatt eller ha annan koppling till Lycksele kommun. Vidare också vara eller varit verksam inom Lycksele kommun med en verksamhet/aktivitet tillgänglig för alla.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa