Anmälan till Idrott- och ledarstipendium

LÄS MER

Idrottsstipendium

Syftet med idrottsstipendium är att uppmuntra värdefullt ideellt ledarskap och föreningsengagemang samt goda idrottsliga prestationer som utförts under det senaste året. 

Vem kan nomineras?
Stipendiaten eller stipendiaterna ska vara verksamma i en förening som är registrerad i Lycksele kommuns föreningsregister. 

Idrottsstipendium: 10 X 2 000kr

Övriga stipendier - ej verksamma inom idrottsrörelsen

Syftet är att uppmuntra och uppmärksamma ledare som gjort enastående insatser inom föreningslivet för barn- och ungdomar, personer med funktionsvariationer och pensionärer.

Övriga stipendium: 5 000kr

Vem kan nomineras?
Föreningar, organisationer och privatpersoner kan årligen lämna förslag till Kommunstyrelsen på stipendiater. 

Övrig information

Beslut om Kulturstipendium och Övriga stipendier (ej verksamma inom idrottsrörelsen) fattas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Den sökande/nominerade ska vara född, bosatt eller ha annan koppling till Lycksele kommun. Vidare också vara eller varit verksam inom Lycksele kommun med en verksamhet/aktivitet tillgänglig för alla.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa