Ansökan om ersättning för skadade glasögon

LÄS MER

Vårdnadshavare kan söka ersättning för barnets eller elevens glasögon om skadan uppkommit genom olyckshändelse, som skett under skoldag eller närvarotid i förskola eller fritidshem.

Ersättningen omfattar kostnad för självrisk av vårdnadshavarens försäkring eller om försäkring saknas. Om skadan inte täcks av vårdnadshavarens försäkring får man ersättning för eget utlägg. Dock högst 1 500 kronor.

Färd till och från skolan räknas inte in i skoldag eller närvarotid i förskola eller fritidshem.

Ansökan
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, För- och grundskola, 921 81 Lycksele.

Beslut
Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du angett i blanketten. Tillsammans med beslutet bifogas en talong som man får fylla i vilket kontonummer som utbetalningen önskas ske till.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Försäkringsbolagets beslut
  • Orginalkvitto, vid ersättning för eget utlägg
  • Underskrift av vårdnadshavare