Lämna synpunkt eller klagomål rörande Utbildningsnämndens verksamheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du lämna synpunkter eller klagomål som gäller någon av Utbildningsnämndens verksamheter? Det kan till exempel handla om barn- och elevärenden eller den fysiska miljön i barn och elevers utbildning. Ta i första hand kontakt med personal i berörd verksamhet. 

Om du upplever att den kontakten inte varit tillräcklig, kan klagomål eller synpunkter lämnas 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-16600

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@lycksele.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa