Avtal om elevskåp/förvaringsutrymme för gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Villkor:

• Skåpet tillhör skolan och är avsett för förvaring av läromedel och andra hjälpmedel samt ytterkläder.

• Eleven ska vårda skåpet och det är därför inte tillåtet att klistra fast märken eller andra saker på eller i skåpet eller att göra någon annan åverkan på eller i skåpet. Om eleven genom vårdslöshet eller med avsikt orsakar skada på skåpet ska eleven ersätta skadan.

• Eleven införskaffar ett hänglås med säkerhetsklass 1 till höstterminens start.

• Skolan förbehåller sig rätten att öppna skåpet om det uppstår misstankar om att något otillåtet förvaras där. I första hand får eleven öppna skåpet själv tillsammans med minst en företrädare för skolan. Om eleven inte kan nås eller vägrar öppna skåpet så har rektor rätt att öppna skåpet. Innan skåpet öppnas blir elevens vårdnadshavare kontaktad.

• Skåpet ska vara tömt och rengjort senast dagen innan vårterminens slut eller i samband med att eleven dessförinnan avbryter studierna vid skolan.

• Skolan har även rätt att säga upp avtalet om skåpet använts på ett otillbörligt sätt eller om skolan av andra skäl behöver återfå skåpet.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa