Ansök om trädfällning

LÄS MER

Du kan ansöka om att kommunens ska fälla ner träd som står på kommunens mark. Det kan exempelvis vara träd som är dåliga, döda eller står felplacerade. I ansökan behöver du ha samtycke från alla boende som också ser trädet.

Det är viktigt att alla som blir berörda av detta har gett sitt godkännande för trädfällningen. Principen är att alla som ser träden från sin bostad bör stå bakom ansökan. Trädfällning är en känslig fråga, där det är lika viktigt för en del boende i närheten att ta ner träden, som det kan vara för andra att behålla dem. Därför ber vi om bifogade namnunderskrifter när vi får in ansökningar gällande nertagningar av träd.

Ansökan
Du skickar blanketten till adressen: Lycksele kommun, Gatu- och parkenheten, 921 81 Lycksele.

Markering av träd
Som sökande ska du även markera de träd som du/ni vill ta bort. Observera att det inte är tillåtet att avverka själv, utan att det är kommunen som ansvarar för detta. När det gäller ris- och trädrester har vi inte resurser att ta bort allt, men stigar och gräsytor hålls fria. Arbetet med trädfällning sker under hösten och vinterhalvåret.

Bedömning
Efter att du har fyllt i och skickat in blanketten görs en bedömning utifrån kriterierna nedan. När bedömningen har gjorts meddelar kommunen beslutet till dig som sökt.

  • Trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt värde.
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.
  • Bedömning utifrån Mångbrukspolicy för Lycksele kommuns skogsinnehav.

Om du misstänker att ett träd riskerar att falla och att någon eller något kan komma till skada ska du ringa direkt till kundtjänst.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrifter från samtliga berörda