Ansökan om installation eller ändring av enskild avloppsanläggning

LÄS MER

Om du har tänkt anlägga en ny avloppsanläggning eller om du redan har en avloppsanläggning som behöver ändras behöver du ansöka om detta till kommunen.

I vissa fall räcker det med en anmälan till exempel vid ändring av avloppsanläggning som sedan tidigare har tillstånd från kommunen eller vid installation av avloppsanläggning utan vattentoalett.

Till ansökan eller anmälan ska bilagor med exempelvis situationsplan bifogas. Vid installation av avloppsanläggning för toalett ska jordanalys samt provgrop (grundvattenyta) bifogas.
Tvär och längdsektionsritning över avloppsanläggningen ska också bifogas.

Du skickar blanketten till adressen: Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Avgift
Ansökan om avloppsanläggning med vattentoalett är 6 300 kronor.
Anmälan om ändring av avloppsanläggning kostar 900 kronor per timme.
Anmälan om ändring av avloppsanläggning utan vattentoalett är 4 500 kronor.

Anmälan

Blanketten skickas digitalt till: myndighetsenheten@lycksele.se

Den kan även skickas till adressen:

Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bilagor som till exempel situationsplan
  • Underskrift