Ansökan om installation av sluten tank

LÄS MER

Om du har tänkt installera en sluten tank behöver du ansöka om detta till kommunen.

Sluten tank är en tät behållare som ska samla upp avloppsvatten. Sluten tank rekommenderas inte för både avloppsvatten och BDT-vatten, BDT-vattnet kommer därför behöva renas i en separat reningsanläggning. Krav på vakuumtoalett kan ställas för att minska vattenmängden som leds till tanken och därmed antalet tömningar. Sluten tank används i särskilt känsliga områden där man vill undvika utsläpp av fosfor, kväve och smittämnen.

Ansökan
Till ansökan eller anmälan ska bilagor med exempelvis situationsplan bifogas. Vid installation av avloppsanläggning för toalett ska jordanalys samt provgrop (grundvattenyta) bifogas.
Du skickar blanketten till adressen: Lycksele kommun, Verksamhet Myndighet, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Avgift
Ansökan om installation av sluten tank är 2 700 kronor.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifoga situationsplan
  • Underskrift