Ansökan om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall

LÄS MER

Fastigheter med små mängder av hushållsavfall kan söka om att få förlängt hämtningsintervall under förutsättning att olägenhet för närboende inte uppkommer.

Förutsättningar för att beviljas förlängt hämtningsintervall är att man sorterar alla förpackningar (tidningar, papper, plast, metall och glas) och farligt avfall. Dessutom måste man ha kompost för organiskt avfall både animaliskt och vegetabiliskt. Det räcker inte att man har husdjur som äter matavfall. Familjer med blöjbarn kan inte få förlängt hämtningsintervall. Fastigheter i tätorten, eller fastigheter på landsbygden som står tätt, beviljas inte förlängt hämtningsintervall.

Ansökan
Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhet Myndighet, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Avgift
Handläggningsavgift på 900 kronor,  oavsett om undantag beviljas eller ej.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift