Ansökan förlängt slamtömningsintervall

LÄS MER

Har du en permanent bostad eller ett fritidshus kan du i vissa fall ansöka om att ändra intervallen för slamtömningen.

Förutsättningar för att få ändrat tömningsintervall för slam

  • För permanent bostad gäller att slamavskiljare ska ha god funktion och vara så stor att det räcker med tömning en (1) gång på två (2) år eller att mängden slam är liten. För brunn med flera hushåll eller bostäder, ska samtliga lagfarna ägare till hushållen underteckna ansökan.
  • För fritidsbostäder med egen slamavskiljare, som har en våtvolym på minst 1,5 m3, kan tömning ske minst vart fjärde år. För brunn med flera hushåll/bostäder, ska samtliga lagfarna ägare till hushållen underteckna ansökan. Samtliga bostäder ska nyttjas som fritidshus.

Avloppsanläggningen ska uppfylla Miljöbalkens krav på att avloppsvattnet ska ha genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Ansökan
Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhet Myndighet, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Avgift
Handläggningsavgift på 900 kronor, oavsett om undantag beviljas eller ej.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift