Anmälan om kompostering av hushållsavfall

LÄS MER

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall ska du anmäla det till kommunen. Du kan kompostera ditt avfall både inomhus och utomhus.

Förutsättningar för att få kompostera hushållsavfall:

  • Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 
  • Kompostering ska alltid ske i skadedjurssäker behållare. 
  • Om kompostering ska ske utomhus ska komposten vara isolerad med en köldtålighet ned till –15 grader  och ha en volym på minst 100 liter per person.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om kompostering: Kompostering

Kompostera trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan, under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Anmälan
Vid egen konstruktion av kompost ska en ritning bifogas som visar kompostens uppbyggnad. 
Anmälningsblanketten skickas till mejladressen myndighetsenheten@lycksele.se. Du kan även skicka din anmälan via post till Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den mejladressadress som du uppgett i blanketten i första hand och till din postadress i andra hand.

Avgift
Handläggningsavgift på 300 kronor, oavsett om undantag beviljas eller ej.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift
  • Bifoga skiss på behållaren (vid egen konstruktion)