Anmälan om kompostering av hushållsavfall

LÄS MER

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall ska du anmäla det till kommunen.

Förutsättningar för att få kompostera hushållsavfall:

  • Lätt nedbrytningsbart organiskt hushållsavfall får komposteras på enskild fastighet om det sker utan risk för olägenheter för människors hälsa och miljö.
  • Kompostering ska ske  i en skadedjurssäker behållare. För att få nedsättning av hämtningsavgift för hushållsavfall ska komposten vara isolerad och rymma minst 100 liter per person och år.

Anmälan
Till anmälan ska det bifogas en situationsplan med placering av komposten i förhållande till grannar.
Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhet Myndighet, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Avgift
Handläggningsavgift på 300 kronor, oavsett om undantag beviljas eller ej.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift
  • Bifoga situationsplan med placering av komposten i förhållande till grannar
  • Bifoga skiss på behållaren (vid egen konstruktion)