Anmälan om kompostering av latrin

LÄS MER

Om du vill kompostera latrin ska du anmäla det till kommunen. 

Latrin får komposteras på enskild fastighet om det sker utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljö. Det behövs två behållare som används växelvis. Komposten ska stå i minst sex månader innan den läggs ut i t.ex. trädgårdslandet. För att förhindra läckage ska kompostbehållaren vara tät, därutöver krävs att behållaren är skadedjurssäker och ventilerad.

Anmälan
Till anmälan ska det bifogas en tomtkarta med kompostens plats, avstånd till tomtgränser, närliggande byggnader och vattentäkter samt spridningsyta för urin (i förekommande fall).
Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhet Myndighet, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Avgift
Handläggningsavgift på 900 kronor, oavsett om undantag beviljas eller ej.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bilagor
  • Underskrift