Anmälan om kompostering av latrin

LÄS MER

Om du vill kompostera latrin ska du anmäla det till kommunen. 

Latrin får komposteras på enskild fastighet om det sker utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljö. Det behövs två behållare som används växelvis. Komposten ska stå i minst sex månader innan den läggs ut i till exempel trädgårdslandet. För att förhindra läckage ska kompostbehållaren vara tät, därutöver krävs att behållaren är skadedjurssäker och ventilerad.

Tänk på att din dispens är personlig och att den är tidsbegränsad. Vi kommer inte att skicka ut någon påminnelse om att din dispens snart löper ut, det behöver du hålla koll på själv. Vi kan även göra en omprövning om vi får veta att förutsättningarna för dispensen förändrats. Du har också som fastighetsägare och nyttjanderättshavare en skyldighet att informera oss om sådan förändring.

Observera att grundavgift för avfallshämtning alltid ska betalas.

Anmälan
Till anmälan ska det bifogas en tomtkarta med kompostens placering, avstånd till tomtgränser, närliggande byggnader och vattentäkter. 
Blanketten skickas till mejladressen myndighetsenheten@lycksele.se. Du kan också skicka blanketten via post till adressen: Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas i första hand till den e-postadress som du uppgett i blanketten och i andra hand till den postadress som du uppgett.

Avgift
För handläggning av din ansökan kommer du att faktureras en timavgift på 900 kronor per timme.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bilagor
  • Underskrift