Anmälan om hygienisk verksamhet, utbildningslokal eller bassängbad

LÄS MER

Verksamhet som drivs enligt Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (§ 38) ska göra en anmälan till kommunen senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Vid en överlåtelse eller förändrad verksamhet ska även detta anmälas till kommunen.

Verksamheter som omfattas av anmälningsplikten

 • Utbildningslokaler
  Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter. 
 • Bassängbad
  Bassänger som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
 • Hygieniska behandlingar
  Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Om tillsynsmyndigheten, Myndighetsnämnden, inte meddelar något annat kan verksamheten starta igång sex veckor efter att anmälan skickats in.
Anmälan skickas till adressen: Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Överlåtelse eller förändrad verksamhet
Om det sker en överlåtelse ska den nya ägaren göra en anmälan via blanketten. Anmälan om förändrad verksamhet kan göras via blanketten eller så kan de ta kontakt med Myndighetsenheten genom att mejla till myndighetsenheten@lycksele.se. En förändring kan exempelvis vara att man lägger till eller tar bort behandlingstyper, bygger om lokaler, utökar verksamheten med ytterligare en avdelning (förskola) eller ändrar ändrar åldersgrupper (från årskurs 1-6 till årskurs 3 till exempel).

Avgifter
Prövningsavgiften är 5 400 kronor för utbildningslokaler och bassängbad medan avgiften för verksamheter där hygieniska behandlingar utförs är 3 600 kronor.
Timavgift vid tillsyn är 900 kronor per timme.

Anmälan

Blanketten skickas digitalt till: myndighetsenheten@lycksele.se

Den kan även skickas till adressen:

Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

 • Bifoga ritningar över lokalen med ventilationsflöden
 • Bifoga verksamhetsbeskrivning
 • Bifoga användning av kemiska produkter
 • Underskrift