Anmälan om miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Om din verksamhet är anmälningspliktig enligt Miljöprövningsförordningen behöver du skicka in en anmälan.

Verksamheter som kan vara anmälningspliktiga beroende på omfattning är till exempel skyttebanor, ytbehandling, större biltvättar och bensinstationer, asfaltverk, lagring av timmer, återvinning av uttjänta bilar, vindkraftverk, fiskodling och lagring av farligt avfall. Minst sex veckor innan du tänkt starta din verksamhet behöver du skicka in din anmälan till kommunen.

Till anmälan ska beskrivning av hur hänsynsreglerna tillämpas samt förslag på kontroll av verksamheten bifogas. 
Anmälan skickas till adressen: Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Beslutet på ditt ärende kommer skickas till  den utdelningsadress som meddelats i anmälan. Handläggningstiden är upp till sex veckor.

Avgift
Handläggning av anmälan kostar 900 kronor per timme.

Anmälan

Blanketten skickas digitalt till: myndighetsenheten@lycksele.se

Den kan även skickas till adressen:

Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifoga beskrivning tillämpning av hänsynsreglerna i miljöbalken
  • Bifoga förslag på kontroll av verksamheten
  • Underskrift