Anmälan om kross- eller sorteringsanläggning

LÄS MER

Verksamheter med krossanläggning för sortering eller krossning behöver göra en anmälan till kommunen.

Anmälningsplikt gäller för anläggning med sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter

  • inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
  • utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Anmälan
Blanketten ska lämnas in senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Till anmälan ska situationsplan och ekonomisk karta bifogas. I övrigt ska anmälan innehålla så utförlig information som möjligt för att kunna besluta i ärendet om eventuella förelägganden eller förbud.
Anmälan skickas till adressen: Lycksele kommun, Myndighetsenheten,  921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Avgift
Handläggningsavgiften är 900 kronor per timme.

Anmälan

Blanketten skickas digitalt till: myndighetsenheten@lycksele.se

Den kan även skickas till adressen:

Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifoga situationsplan
  • Bifoga ekonomisk karta
  • Underskrift