Anmälan om återvinning för anläggningsändamål

LÄS MER

Vid användning av material som exempelvis byggrester, aska, rester från industri i anläggningsändamål så ska du skicka in en anmälan till kommunen.

Anmälan behöver innehålla uppgifter om projektets omfattning och inom vilket område åtgärderna ska utföras. Vissa områden är särskilt känsliga exempelvis områden där barn vistas ofta och i närheten av dricksvattentäkter och därför är uppgifter om området viktigt. Om provtagning på materialets egenskaper eller innehåll finns ska sådana resultat lämnas in i samband med anmälan. I vissa fall kan kommunen komma att ställa krav på provtagning av materialet. Uppgifterna behövs för att kommunen ska kunna göra en bedömning av vilka försiktighetsmått eller eventuella förbud som behövs. 
Tillsyn kan komma att ske före, under och efter anläggningsarbetet.  Vid användning av material som exempelvis byggrester, aska, rester från industri i anläggningsändamål så ska du skicka in  en anmälan till kommunen. i Vissa fall kan du behöva söka tillstånd från Länsstyrelsen.

Anmälan
Blanketten ska lämnas in senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.
Anmälan skickas till adressen: Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress eller e-postadress som du uppgett i blanketten.

Avgift
Tillsynsavgiften är 900 kronor per timme.

Anmälan

Blanketten skickas digitalt till: myndighetsenheten@lycksele.se

Den kan även skickas till adressen:

Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogade dokument
  • Underskrift