Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

LÄS MER

Vid hantering av brandfarlig vara behöver du ansöka om tillstånd.

Du kan läsa mer på sida 2 och 3 i blanketten om hur du ska fylla i blanketten.

Till ansökan ska anmälan om föreståndare bifogas samt dokument som visar situationsplan, byggnadsritningar, riskutredning och föreståndarintyg bland annat.
Ansökan skickas till adressen: Lycksele Kommun, Räddningstjänsten, 921 81 Lycksele.
 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogade dokument
  • Underskrift