Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara

LÄS MER

Anmälan om föreståndare bifogas till ansökan om tillstånd för brandfarlig vara.

Tillståndshavaren för brandfarlig vara skall utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten och därefter underrätta tillsynsmyndigheten om utsedda föreståndare. Föreståndaren ska vara lämplig för uppgifter och ha goda kunskaper samt god erfarenhet av de brandfarliga varorna. Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor.

Bilagan skickas tillsammans med ansökan till adressen: Lycksele kommun, Räddningstjänsten, 921 81 Lycksele.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift