Ansökan om explosiva varor

LÄS MER

För att hantera explosiva varor behöver du ansöka om tillstånd. Explosiva varor kan till exempel vara sprängämne, krutstubin, pyrotekniska artiklar och ammunition.

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut. Följande typer kan du söka tillstånd för

  • Förvärv och innehav
  • Förvaring
  • Handel
  • Överföring
  • Godkännande av ny föreståndare

Här kan du läsa mer om olika typer av tillstånd samt om tillsyn samt ärendets gång.

I blanketten kan du läsa mer om vilka bilagor som ska bifogas samt få mer information om riskgrupper, samhanteringsgrupper, begärlighetsgrader och brandskyddskrav.

Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, Räddningstjänsten, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogade dokument
  • Underskrift