Ansökan om egenrengöring av förbränningsanläggning

LÄS MER

Om du eller någon annan än kommunens skorstensfejdare vill utföra egenrengöring behöver du ansöka om det till kommunen. Det kan vara egenrengöring av kamin, vedspis, vedpanna, pelletspanna eller oljepanna.

Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Räddningstjänsten, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift