Ansökan om lokal trafikföreskrift

LÄS MER

Sök om lokal trafikföreskrift om du behöver göra en tillfällig avstängning på någon av kommunens vägar eller vid ansökning om parkeringsförbud samt hastighetsbegränsning. Det kan till exempel vara vid ett arrangemang såsom marknaden, Motorveckan eller Hästveckan.

Till ansökan ska en tydlig karta med utryckningsvägar bifogas samt annat material som är relevant för ansökan.
Ansökan ska vara inskickad minst 6 veckor innan arrangemanget äger rum.
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Beslutet skickas till den adress som du angett i blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift