Ansökan om lokal trafikföreskrift

LÄS MER

Sök om lokal trafikföreskrift om du behöver göra en tillfällig avstängning på någon av kommunens vägar eller vid ansökning om parkeringsförbud samt hastighetsbegränsning. Det kan till exempel vara vid ett arrangemang såsom marknaden, Motorveckan eller Hästveckan.

Till ansökan bifogas karta eller annat material som är relevant.
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhet Myndighet, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas till den adress som du angett i blanketten. Tillsammans med beslutet skickas även trafikföreskriften.

Avgift
Ansökan kostar 1 500 kronor.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift