Ansökan om skolskjuts

LÄS MER

Vårdnadshavare kan söka skolskjuts till elever i grundskolan.

Elever kan få skolskjuts till skolan beviljad beroende på avstånd, trafikförhållanden,  funktionsnedsättning, växelvis boende eller vid annan orsak. 
Läs mer om upptagningsområden, schema, skolkort och skolskjutsregler på Lycksele kommuns webbplats: Skolskjuts

Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Skolskjuts, 921 81 Lycksele.
Vid funktionsnedsättning ska läkarintyg bifogas med ansökan.

Du får beslutet skickat till den postadress som du uppgett i blanketten. Om din barn har beviljats skolskjuts ska du fylla i schema och skicka in det till kommunen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vårdnadshavares underskrift