Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad utifrån din funktionsnedsättning.
 
Bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen kan bevilja ekonomiskt stöd (bidrag) för att du ska kunna anpassa de fasta funktionerna i ditt hem, som till exempel att ta bort trösklar. I ansökan fyller du in information om dig själv och hur det ser ut där du bor.
 

Till ansökan behöver du bifoga ett intyg från din arbetsterapeut. Behövs inte för trösklar eller spisvakt.
Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Handläggningstiden är upp till 12 veckor, beroende på ärende. Beslutet kommer skickas din folkbokföringsadress mot mottagningskvitto.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Intyg av arbetsterapeut
  • Underskrift