Redovisning av årsräkning

LÄS MER

Som god man, förvaltare eller förmyndare med ansvar att sköta ekonomin ska du efter varje år lämna in en årsräkning. Den ska visa årets inkomster och utgifter samt behållningen vid årets slut. 

Till årsräkningen ska bilagan Redogörelse för utfört uppdrag följa med.
Blanketterna ska inlämnas senast 1 mars för redovisning för året innan.
Redovisningen skickas till adressen: Lycksele kommun, Överförmyndare, 921 81 Lycksele.

Din årsräkning samt redogörelse kommer granskas av Överförmyndarenheten. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift