Redogörelse för utfört uppdrag

LÄS MER

Redogörelsen lämnas in som bilaga tillsammans med årsräkningen. Som du som god man, förvaltare eller förmyndare ska du skriva en redogörelse för ditt uppdrag under året.

Blanketten ska inlämnas senast 1 mars för redovisning för året innan.
Redovisningen skickas till adressen: Lycksele kommun, Överförmyndare, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift