Ansökan om god man vid visst uppdrag

LÄS MER

Du kan ansöka om god man till närstående för att hjälpa vid visst uppdrag för den enskildes räkning. Det kan till exempel vara vid en fastighetsförsäljning.

Om man är sjuk, har en psykisk störning eller ett försvagat hälsotillstånd och har behov av hjälp så kan man ansöka om god man. Behovet av stöd måste direkt vara kopplat till den medicinska situationen och behöver styrkas genom läkarintyg och socialt intyg. 

Arvode till god man 
Oftast är det huvudmannen, den som har god man, som betalar arvodet och ersättningen till gode mannen. Det styrs av huvudmannens tillgångar och inkomst. I vissa fall kan kommunen betala arvodet. 

Ansökan
Du kan enbart söka om du är en huvudman som är folkbokförd i Lycksele kommun.

Till ansökan ska läkarintyg samt socialt intyg bifogas.
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Överförmyndare, 921 81 Lycksele eller till Lycksele tingsrätt.

Handläggning och beslut
Överförmyndarens handläggningstid är en månad, vid en komplett ansökan som inte behöver kompletterande uppgifter. Om Överförmyndaren finner att ansökan inte kan tillstyrkas ges ett skriftligt besked om avskrivning och om det tillstyrkes skickas det till tingsrätten för beslut . När tingsrätten har beslutat skickas ett skriftligt beslut till dig som sökande. Tillstyrkes ansökan påbörjas en rekrytering av en god man som är villig att åta sig uppdraget, som sedan även ska beslutas om i Lycksele tingsrätt.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift