Arvodesräkning avseende barn utan uppehållstillstånd

LÄS MER

Du som är god man till ett ensamkommande barn utan uppehållstillstånd har rätt till skäligt arvode. Arvodet beslutas av Överförmyndaren.

Blanketten ligger som grund för bedömning av arvodet. Ansökan ska skickas in före den 6:e varje månad för att utbetalning ska kunna ske i samband med kommunens löneutbetalningar (den 27:e varje månad).
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Överförmyndare, 921 81 Lycksele.

Handläggningstiden är ungefär en vecka om ansökan är ifylld korrekt samt att det inte finns några funderingar.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift