Körjournal för god man eller förvaltare

LÄS MER

Bilaga till ansökan om ersättningar, om du kört i ditt uppdrag som god man eller förvaltare.

Denna ska bifogas vid med sluträkningen, då uppdraget avslutas samt med den årliga årsräkningen.
Körjournalen skickas till adressen: Lycksele kommun, Överförmyndare, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift