Ansökan om biståndsinsatser

LÄS MER

Du kan söka om olika former av hjälp om du har en funktionsnedsättning eller har behov av stöd i din vardag. Det går exempelvis att söka hemtjänst, särskilt boende, växelboende, trygghetslarm och avlösarservice.

Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Socialnämnden, 921 81 Lycksele.

Läs mer om avgifter för olika former av stöd och hjälp.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift