Ansökan om särskilda insatser enligt LSS

LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett normalt liv i hemmet, på jobbet, skolan samt på fritiden. I ansökan kan du eller en närstående söka om särskilda insatser enligt LSS för att få stöd och hjälp i vardagen.

Särskilda insatser är olika rättigheter som finns utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det går till exempel att söka personlig assistent, ledsagarservice, särskilt boende för vuxna och daglig verksamhet.
På kommunens webbplats kan du läsa mer: Insatser

Ansökan
Den gör du genom att fylla i vår blankett.
Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, Individ- och familjeomsorgen, 921 81 Lycksele.

Utredning
En biståndshandläggare kommer att träffa dig hemma eller hos biståndshandläggaren för att utreda behovet.

Handläggningstid och beslut
Handläggningstiden är cirka tre månader. Det är biståndshandläggaren som på delegation av Socialnämnden fattar beslutet. Beslutet kommer skickas till din folkbokföringsadress där det motiveras varför du får eller inte får det du ansökt om.

Om du inte har fått ett beslut inom sex månader har du rätt att skriftligt begära att ett beslut fattas, beslutet ska då fattas inom fyra veckor. Är du inte nöjd med beslutet kan du göra en överklagan.

Avgifter
Alla insatser är kostnadsfria, men du står för dina personliga kringkostnader. Till exempel betalar betalar du din egen hyra, mat och resekostnader medan det stöd personalen ger är kostnadsfritt.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift