Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS

LÄS MER

Sök ersättning för sjuklöner, för personlig assistans som är köpt via privat anordnare.

Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Socialnämnden, 921 81 Lycksele.

Godkänns din ansökan får du en utbetalning. Får du avslag eller nedsättning av önskat belopp kommer du få ett beslut skickat till den adress du uppgett i ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift