Ansökan om ekonomiskt stöd enligt LSS ersättningsmodell 1 (timbelopp)

LÄS MER

Du som enskild kan söka ersättning motsvarande timbeloppet 289,40 kronor för köpt personlig assistans.

Timbeloppet är på 289,40 kronor. Beloppet är samma som statlig nivå för assistansersättning. Om den enskilde begär detta belopp ska kostnader redovisas enligt blanketten.

Ansökan
Till ansökan ska blanketten Tidsredovisning bifogas.
Blanketten ska skickas in varje månad i efterskott, senast den 10:e dagen i månaden.
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, 921 81 Lycksele.

Beviljat belopp utbetalas enligt uppgift på blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift