Ansökan om ekonomiskt stöd enligt LSS ersättningsmodell 2 (annat timbelopp)

LÄS MER

Du som enskild eller ombud/ställföreträdare kan söka ersättning för köpt personlig assistans. Timbeloppet som söks för kan vara max vara 332,60 kronor.

Beloppet 332,60 kronor är samma som statlig nivå för assistansersättning. Om den enskilde begär detta belopp ska kostnader redovisas enligt blanketten.

Till ansökan ska blanketten Tidsredovisning bifogas.
Blanketten ska skickas in varje månad i efterskott, senast den 10:e dagen i månaden.
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, 921 81 Lycksele.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift