Tidsredovisning för assistansersättning

LÄS MER

Efter utfört personlig assistans uppdrag behöver du fylla i en tidsredovisning till kommunen. Uppgifterna utgör underlag för kommunens utbetalning.

Blanketten ska skickas in varje månad i efterskott, senast den 10:e dagen i månaden som en bilaga tillsammans med någon av blanketterna för ansökan om ekonomiskt stöd för personlig assistans. 

Tidsredovisningen ska undertecknas av den enskilde, förmyndare, vårdnadshavare eller god man samt assistenter och assistansanordnare. 

Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Socialnämnden, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift