Kontrollplan för enkla ärenden

LÄS MER

Inlämnas i samband med ansökan om bygglov eller vid anmälan om anmälningspliktig åtgärd. Efter utförande av byggnation eller annan åtgärd lämnas en verifierad kontrollplan in till kommunen.

Vid ansökan om bygglov laddas ifylld fil upp som en bilaga i tjänsten Ansökan om bygglov.

Vid ansökan om enkla ärenden skickas kontrollplanen till e-postadressen myndighetsenheten@lycksele.se eller via post till adressen: Lycksele kommun, Verksamhet Myndighet, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift