Kontrollplan för eldstad och rökkanal

LÄS MER

Inlämnas i samband med anmälan om installation av eldstad eller rökkanal. Efter utförande av installation lämnas en verifierad kontrollplan in till kommunen.

Vid anmälan om eldstad eller rökkanal laddas ifylld fil upp som en bilaga till tjänsten Anmäla installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

Information om vedhantering

  • På tomt inom tätort får en säsongsförbrukning förvaras.
  • Vedhantering, kapning och klyvning ska ske på försommaren, innan midsommar.
  • Kapning och klyvning får ske mellan klockan 07.00-22.00, med hänsyn till buller.
  • Vedstaplar för inte vara högre än 180 cm.
  • Vedstaplar ska staplas prydligt och placeras med grannars medgivande, med hänsyn till sikt.
  • Vid tvist avgörs ärendet i första hand i Miljö- och samhällsnämnden.
  • Vedupplag får inte vara på kommunens mark utan särskilt tillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift