Grannens/Markägares medgivande

LÄS MER

Om du ska bygga inom 4,5 meter från en grannens tomt behöver du få ett medgivande från den eller de grannar som berörs. Medgivandet ska du bifoga i den bygglovsansökan som du gör.

Anmälan

Blanketten skickas digitalt till: myndighetsenheten@lycksele.se

Den kan även skickas till adressen:

Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift