Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

LÄS MER

För att servera alkoholhaltiga drycker under en viss period eller vid enstaka tillfällen för slutna sällskap behöver du ha ett tillstånd. 

Med alkoholhaltiga drycker menas spritdrycker,  vin, öl eller andra jästa alkoholdrycker. 

Avgifter
Du behöver betala prövningsavgift på 800 kronor för att söka tillfälligt tillstånd. Den ska betalas innan ansökan och kvittot ska bifogas med ansökan.
Läs mer om hur du betalar: Serveringstillstånd

Ansökan
Till ansökan behöver du bifoga ett dokument som beskriver bland annat din verksamhet, uppskattad omsättning på mat och drycker, finansieringsplan och meny. 
Den blanketten kan du hitta här: Bilaga till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhetsområde Myndighet, 921 81 Lycksele.

Vid en ansökan kommer en kopia på beslutet skickas till Länsstyrelsen och Polisen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogade bilagor
  • Underskrift