Ansökan för gemensamt serveringsutrymme

LÄS MER

Denna blankett används när flera tillståndshavare avser att använda ett gemensamt serveringsutrymme. Firmatecknare för alla sökandebolag ska underteckna den gemensamma ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift