Ansökan för provsmakning för partihandlare och tillverkare

LÄS MER

Provsmakningstillstånd för alkoholhaltiga drycker kan sökas av tillverkare och partihandlare.

Tillverkare kan ansöka om stadigvarande provsmakning och partihandlare kan ansöka om tillfälligt provsmakningstillstånd.

Ansökan
Till ansökan behöver du bifoga olika dokument.
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhetsområde Myndighet, 921 81 Lycksele.

Avgifter
Du behöver betala prövningsavgift för att söka tillfälligt tillstånd. Den ska betalas innan ansökan och kvittot ska bifogas med ansökan.
Läs mer om kommunens taxor och avgifter.

Läs mer om hur du betalar: Serveringstillstånd

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift