Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd

LÄS MER

Sök tillstånd för lokal vid catering.

Denna blankett är för bolag med ett stadigvarande serveringstillstånd som även omfattar cateringverksamhet. Serveringslokal ska anmälas inför varje servering.

Anmälan skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhetsområde Myndighet, 921 81 Lycksele.

Avgift
Handläggningsavgift på 100 kronor för serveringslokal vid catering till slutet sällskap.

Kopia på beslutet kommer skickas till Polisen och Länsstyrelsen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift