Anmälan om att krydda spritdryck för servering som snaps

LÄS MER

Ska du krydda spritdryck för servering som snaps behöver du göra en anmälan till kommunen.

Denna blankett ska användas av bolag med serveringstillstånd, som avser att börja tillverka egen snaps.
Observera att essenser eller liknande får inte användas för detta, utan enbart kryddor eller växter som blandas med den för ändamålet inköpta spritdrycken.

Anmälan skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhetsområde Myndighet, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift