Anmälan om ändring i nuvarande serveringstillstånd

LÄS MER

Blanketten används vid tillfälliga eller stadigvarande ändringar i verksamheten, exempelvis vid ombyggnation i serveringslokal eller ändrade öppettider.

Anmälan skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhetsområde Myndighet, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift