Ansökan om färdtjänst

LÄS MER

Du kan söka färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig på egen hand eller vid resa med allmänna kommunikationer.

I ansökan berättar du kring dina svårigheter och vilka eventuella hjälpmedel du har. Även vilka hjälpbehov du har vid resan, hur långt man kan gå och om man kan gå i trappor.

Ansökan
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Färdtjänst, 921 81 Lycksele.
Vid en ansökan kan uppgifter komma att inhämtas om dig från läkare, tjänsteperson hos kommunen, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan eller bilregistret.

Besked om beslut
En handläggare kommer även kontakta dig via telefon och informera om beslutet inom fyra veckor. Beslutet, färdtjänstkortet samt en folder med bra information och telefonnummer kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Avgift
Kostnad per resa samt eventuellt läkarintyg.

Läkarintyg
Här finns en blankett för läkarintyg som kan användas.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift