Ansökan om uttag från omyndigs spärrande konto

LÄS MER

Vårdnadshavare eller förmyndare ansöker om uttag från omyndigs spärrade konto.

När omyndig får pengar eller värdehandlingar som överstiger ett prisbasbelopp och kommer utifrån, till exempel försäkringsersättning eller arv, spärras dessa till skydd för den omyndige. Därför kan vårdnadshavare eller förmyndare komma att behöva ansöka om uttag.

Ansökan
Om vårdnadshavarna eller förvaltare gemensam vårdnad ska båda skriva under blanketten.
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Överförmyndare, 921 81 Lycksele.
Handläggningstiden är två veckor, om ansökan är korrekt ifylld och det inte behövs några övriga kompletteringar.

Vid beviljad ansökan får god man/förvaltare ett uttagsmedgivande som denne lämnar in till banken för fortsatt handläggning.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vårdnadshavare/förmyndarens underskrift