Anmälan om anstånd att inkomma med redovisningshandling

LÄS MER

Ställföreträdaren ska lämna in anstånd i god tid innan övriga redovisningar, som exempelvis huvudmannens tillgångar och årsräkning, ska lämnas in.

Senast 20 dagar innan förfallodag före respektive redovisningshandling ska anstånd inkommit till Överförmyndaren.
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Överförmyndare, 921 81 Lycksele.

Handläggningstiden är två veckor, om ansökan är korrekt ifylld och det inte behövs några övriga kompletteringar.
Besked om anstånd skickas till ställföreträdaren adress som angetts i ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift